พิธีเปิด มหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนดี คนเก่ง ครั้งที่ 15 คนคุณภาพเลยพิทยาคม” เฉลิมฉลองบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
Aug 8–9, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Ta Noy
Ratana Intachun
Chun Li.Z z