ภาพบรรยากาศโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ติว O'NET สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
Jan 26, 2023
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
Nareerat Dokduang
WILASINEE KANGANPORN
Bense Paphawadi
ภัทราพร ผุยอ่อน
Narongwit singkibut
Neo Anderson
SonSPK
Sumalee Saisaart