2563-01-23 โครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียน” (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ศน.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
Jan 23–28
 · 
Shared
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)