TTHLHQ/NT_1969-1970
Sep 1, 2010–May 13, 2020
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
Nguyen Tri