(ชุดที่ 07 Cannon 70-300)นายชัยณรงค์ แสงคำศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นธานในการเปิดกิจกรรมกีฬา "Loeipit Game ครั้งที่ 47 ประจำปี 2562" ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
Nov 21–22, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
กรกมล จารุประกร
Happy English
รุจิราพร ฉิมมาลี
ATEN OFFICIAL