2562-พิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อวงศ์ #01[29.11.2562]
Nov 29, 2019
Bankhai 1 (Owner)
Google user