ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติ และร่วมปลูกไผ่มงคล ณ สวนไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสามหมอวิทยา ในวันที่ 23 ก.ค. 2563
Jul 23
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
ไกรยง ทวีชีพ