การฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาต้อนต้อน ม.1-ม.3
Oct 18, 2021
bmphoto โรงเรียนวัดบวรมงคล (Owner)
สมชาย วิสารัตน์ศรี
ศิริพร แซ่ตั่ง