พิธีเปิด - ปิด กีฬาศูนย์ 18 อำเภอสว่างแดนดิน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
Nov 27 – 28, 2017
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
nukool krajom
Anuwat Tar