เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม จังหวัดเลย
May 22–23, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Inter In
PaWa K.
ณัฐศาสตร์ นารินทร์