วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยนางสาวกัญญาณัฏ ผ่านไกร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มงาน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าประกวดร้องเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
Sep 13
แพร่ปัญญา Photo (Owner)
Nattawat Jantem