2563 25-26 มีนาคม 2563 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดย ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ 95% ภายใต้ตรา "KMITL สจล.ชุมพร GO" ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชุมพร ได้แก่ศูนย์ราชการชุมพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติรับมอบเจล เกษตรจังหวัดชุมพร รักษาการนายอำเภอท่าแซะ สนง.สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร ประมงอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ สัสดีอำเภอท่าแซะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร2 สภ.ปะทิว ที่ว่าการอำเภอปะทิว ผู้กำกับการ สภ.เมืองชุมพร ชุมชนหาดทรายรีสวี ชุมชนนวัตวิถี สจล.ชุมพร จุดตรวขเคอร์​ฟิวพระจอมเกล้าชุมพร เทศบาลบางสน เทศบาลทะเลทรัพย์ ธนาคารออมสินสาขาปะทิว ลฯ
Mar 25–Apr 13
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)
AKKHARAT JANTUB
akkharat jantub