Casio GW-M200
Long Phạm Đức (LongWinner) (Owner)
Hoàng Ủy
Hùng Nguyễn