วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครบรอบ 20 ปี
Dec 8, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)