เกษียณวารานุสรณ์ 2561 - 17 กันยายน 2561
May 17, 2014–Sep 17, 2018
อรุณ ไชยวรรณ์ (Owner)
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์
Wanvarat KN85
สุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
จินดา วัชรกาฬ
พัชรี ปานอุดม
พัชรี ชูกลิ่น
Ra Dar
Zaw Patta