19-20 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเสริมสร้างศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น”ตามโครงการอบรมพัฒนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
Sep 19, 2019
 · 
Shared
วริศรา สุดตาสอน (Owner)