นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพย์ฯ จำนวน 35 คน ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและฝึกปฏิบัติการ ณ สถานีวิจัยเทพา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการจัดการสวนและการเก็บเกี่ยวกาแฟ ในรายวิชาพืชเครื่องดื่ม (510-453) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562
Oct 28, 2019
 · 
Shared
CHOMPUNUT BUAPUEAN (Owner)