กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2561
Sep 7–9, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
nanrin care
บุ้ค ว่าส้าน