ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ สพป.เลย 1 ปี 2560 วันที่ 29 กันยายน 2560
Sep 29, 2017
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 (Owner)
นายจักรกริช อาจแก้ว
Thongchai Komolsai
สมศักดิ์ โสมาศรี
AMMARISA LISAKSAKUN