คณะครูโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2564
Jun 30
 · 
Shared
ATTARKIAH ISLAMIAH (Owner)