กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
Apr 10
กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30 (Owner)
Siwimon Wannachai
พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
Chatree Taweenat
ศรีสุดา สุพิพัฒนโมลี