2 มิ.ย. 2563 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และชุมชนบ้านเหล่าน้อย จังหวัดมหาสารคาม
Jun 1–2
 · 
Shared
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Owner)