Dòng Đa Minh Rosa Lima cứu trợ miền Trung
Oct 21–22
Minh Du (Owner)
Rosa Lima Truyền Thông
Joseph Nguyen
An Dang