20 tham dự ĐH toàn cầu SQHQ năm 2011 tại Santa Clara
Sep 4–5, 2011
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
Lan Vu
Long Le