รอง.ผอ.สพม.12 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
Jun 26
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12 (Owner)
นายอดิศร รอดเหลื่อม