พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 (27ธค.62) ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. เจริญทรัพย์ชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ - บ้านเขว้า
Dec 27, 2019
จรูญ จงกลกลาง (Owner)
323 นายสรรพสกนธ์ จันทร์งาม