การแข่งขันหุ่นยนต์ประดิษฐ์และแสดงผลงานนวัตกรรมนักเรียน
Dec 31, 2013 – Dec 7, 2020
Malasawanphittaya School (Owner)
ผู้อำนวยการ พห