การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบรอบห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565
Mar 8–11
sosof suthi (Owner)
Nopporn Somsri