(เช้า)ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเลยพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม กลุ่ม A
Aug 15–16, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
28 ชนัญชิดา ทุมนานอก