Stage kayak Toussaint 2021
Nov 2–3
Chassezac Sports Nature (Owner)
Matthieu Millouet
Jerome Paniego