Giáo Xứ Tân Bình: Đức Cha Giuse viếng thăm và Ban Bí Tích Thêm Sức Chủ Nhật 11/8/2019
Aug 10, 2019
Gx Tân Bình (Owner)
Chính Tạ
Hưng Cao