Rước kiệu Đức Mẹ Tháng Mân Côi và Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Theresa (ngày 28 tháng 9 năm 2019)
Sep 28, 2019
CTTDVN PHX (Owner)
Francis A
Bruce Tonthat