นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธาน การนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ ทุจริตศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม งานบูรณาการแบบครบวงจร โรงเรียนเลยพิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Aug 19, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
แคล้ว ทองแย้ม
Ta Noy
THE TAE CH