2563-10-31 พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และสวัสดิการบุคลากรโบนัสพิเศษ อายุงานครบ 35 ปี ได้รับเงินเดือน 3 เดือน, อายุงานครบ 30 ปี ได้รับเงินเดือน 2 เดือน, อายุงานครบ 25 ปี ได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ , อายุงานครบ 20 ปี ได้รับเงินเดือน 1 เดือน, อายุงานครบ 15 ปีได้รับประกันชีวิตและสุขภาพตลอดอายุการทำงาน, อายุงานครบ 10 ปี ได้รับแหวนทอง 1 วง, และผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
Oct 31, 2020
 · 
Shared
Photo Mdec (Owner)