เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ จัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2561
Jul 30, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Somalin Ratchaphat
เสาวภาคย์ สุจันทร์ศรี