นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเกียรติบัตรในนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
Feb 12, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
จิราภรณ์ นันทกร