หน่วยบูรณาการแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง "ออกแบบฉลากสร้างสรรค์ ยึดมั่นสิทธิผู้บริโภค" สู่"เศรษฐีน้อยร้อยล้าน Super Rich Youth" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย วันที่ 30 มกราคม 2561 (ชุดที่ 01)
Jan 30, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Kazuki Midorin