MBA Inauguration Program 2023 - 2025 On 15.06.2023
Jun 14โ€‰โ€“โ€‰15, 2023
VIT Photos (Owner)
Santhosh
Dr. Gopal V.V.
Adithyan Km
Aparna karani
Kalai Vani
Madhumita Das
Priyan
Abirami B