วจก.ลงพื้นที่หารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสน
Jan 10
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)