สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา
Oct 28, 2019
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)