พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
Feb 16
lasalle school (Owner)
achara jintakanrasri
Patcharin Koomtrakul