2567-02-09-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก หมู่บ้านราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
Feb 8 – 11
swsk school (Owner)
Saharat Khonkayan
Prapit Ngangam
Parichat Sutthiphan
Nalineenart Duanyai
piyatida taorin
แม่น้องเฟิร์ส ครับ
jinta wanroek
oy ly