ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (4-6-2563)
Jun 3–4
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
Aram Thongmee
Looknam Pimchanok