(02)เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
Jul 15, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Jakjaan Nati
FAMILY TIME ZA CH
Chananchida Thumnanok
chanya cc
กฤตานนท์ เผ่าพงษ์ศิลป์
AS Aum Sireeyanan
muzzk mix