วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
May 30–31, 2019
พิทยา แม่นทรง (Owner)
James Kitsanachai