กิจกรรมทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ปีการศึกษา 2560
Nov 4 – 6, 2017
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
สิริวิมล สายสอน
Wong Khon