พิธีเปิดและเสกอาคารพระกุมารเยซูอนุสรณ์ 72 ปี
Jul 30, 2017
WN Channel (Owner)
MEW Benyapa
จรุงจิตร์ ศิริภักตร์