พิธีเปิดและเสกอาคารพระกุมารเยซูอนุสรณ์ 72 ปี
Jul 30, 2017
WNS AC-TH (Owner)
One Kamjadpai
จรุงจิตร์ ศิริภักตร์