Kiệu Đức Mẹ, dâng hoa và chầu Thánh Thể khai mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ.
May 2
Ban Tr Thông (Owner)
Nguyen Hue
Hoa Duong
phung phung