ค่าย E-STEM ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ Le Bali จังหวัดชลบุรี (7-8 ธ.ค. 62)
Dec 6–8, 2019
Thanawat Rugkrate (Owner)
nat Sunti