PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā) The Spring of Suchness is present in us, by conduct of cultivation, aspiration of selflessness, our Dharma propagation all over places does not have an obstacle, bringing feelings of joy and happiness to every family. Xuân Như Lai Xuân Như Lai có mặt trong ta, Bằng hạnh tu tập, nguyện độ tha, Hoằng Pháp khắp nơi không ngăn ngại, Đem niềm hỷ lạc đến từng nhà.
Mar 4–10, 2018
 · 
Shared
Hanh Quang (Owner)